Stikstofplatform

Home

Wanneer heeft u stikstofrechten nodig?

Als bedrijf of organisatie kan het zijn dat u over stikstofrechten moet beschikken. Een veelgemaakte fout is dat men denkt dat alleen agrariërs de beschikking moeten hebben over deze rechten. Ook bedrijven die zich richten op de woning- en wegenbouw en bedrijven in de industriële sector moeten volgens het stikstofbeleid voldoende stikstofrechten hebben. Wanneer zij met nieuwe projecten beginnen, mag dit de druk op een Natura 2000-gebied niet vergroten. Dat moet u aan kunnen tonen als u een vergunning voor een nieuw project aanvraagt. Indien de stikstofneerslag door een nieuw project groter wordt, moet u over meer stikstofrechten beschikken. Op deze manier blijft de druk op een Natura 2000-gebied zo klein mogelijk.

 

Hoe werkt het aanbieden en verkopen van stikstofrechten?

Heeft u volgens het stikstofbeleid niet voldoende stikstofrechten om een nieuw project te starten? Dat betekent niet automatisch dat u het project op de lange baan moet schuiven. U kunt namelijk stikstofrechten kopen van andere ondernemers. Wanneer u op zoek bent naar deze rechten, bent u bij ons aan het juiste adres. Op stikstofplatform.com ziet u namelijk direct of er stikstofrechten te koop zijn. Staan er niet of onvoldoende rechten te koop? Dan plaatst u bij ons een aanvraag.

Bent u onlangs gestopt met uw bedrijf of heeft u op bepaalde gebieden afgeschaald? Dan bezit u mogelijk meer stikstofrechten dan noodzakelijk. Indien u verwacht deze rechten in de toekomst niet meer nodig te hebben, kunt u ze verkopen. Ook dat kan via ons platform. U krijgt een vergoeding voor de stikstofrechten en u helpt een ander bedrijf om toch te voldoen aan de gestelde eisen in het stikstofbeleid en maakt op die manier de realisatie van nieuwe projecten mogelijk.

 

Hoeveel stikstofrechten heeft u nodig?

Overweegt u om uw onderneming uit te breiden? Dan wilt u eerst weten hoeveel (extra) stikstofrechten u nodig heeft volgens het stikstofbeleid. Die informatie vindt u in de vergunning die u gekregen heeft. Aan de vergunning is namelijk een bepaald aantal stikstofrechten gekoppeld. De nieuwe situatie dient daarom vergeleken te worden met de oude situatie. Dit kunt u achterhalen met allerlei ingewikkelde rekensommen, maar u kunt ook simpele tools gebruiken. Op deze manier weet u snel en eenvoudig hoeveel extra rechten u moet kopen om te voldoen aan de normen die in het stikstofbeleid zijn gesteld. Stikstofplatform helpt u met dit proces. Heeft u vragen, trek dan aan de bel!

Over Stikstofplatform

Een van de veelbesproken onderwerpen de laatste jaren is toch misschien wel het stikstofprobleem. Daarom helpen wij om in oplossingen te denken. Stikstofplatform is bedoeld voor mensen die zelf initiatief willen nemen. Zo kunt u stikstof in de vorm van ammoniak aanbieden of kunt u stikstof kopen.

De gevolgen van het stikstofbeleid

Heeft u stikstofrechten nodig om uw werkzaamheden uit te voeren? Dan moet u volgens het stikstofbeleid voldoende van deze rechten tot uw beschikking hebben. Voor sommige bedrijven vormt dit geen probleem, maar er zijn ook bedrijven waarvoor het beleid negatieve gevolgen heeft. Gaat u bijvoorbeeld uitbreiden? Dan moet u over meer stikstofrechten beschikken dan voorheen het geval was volgens het stikstofbeleid. Gaat u minder doen of stoot u bepaalde onderdelen af? Dan is er mogelijk sprake van een overschot aan stikstofrechten. Gelukkig biedt het stikstofbeleid in beide situaties uitkomst. Bij een overschot kunt u stikstofrechten verkopen en bij een tekort kunt u stikstofrechten kopen.