Stikstofplatform

Ammoniakrechten kopen of verkopen

Ammoniakrechten kopen of verkopen

Bij ieder boeren- of veehouderijbedrijf is bekend hoeveel ammoniakrechten er zijn, welke in de milieuvergunning omschreven zijn. Boeren die deze rechten niet volledig benutten, omdat ze hun activiteiten (deels) stoppen, kunnen hun stikstofrechten verkopen. Deze stikstofrechten kunnen onderling, tussen veehouders en boeren verhandeld worden, of aan bouwbedrijven of andere organisaties. Stikstofplatform helpt bij dit gehele proces.

Op zoek naar ammoniakrechten?

Ammoniakrechten of stikstofrechten zijn onderhevig aan complexe regelgeving en vergunningen. Vooral in de landbouwsector is de uitstoot van ammoniak een veelbesproken topic. Ammoniak is een gas dat in de landbouw voornamelijk wordt geproduceerd bij de opslag en het gebruik van mest. De uitstoot ervan kan bijdragen aan luchtvervuiling en heeft negatieve effecten op het milieu, zoals de verzuring van het ecosysteem. Ondernemers die willen groeien of bij bouwprojecten betrokken zijn hebben rekening te houden met deze uitstoot. Enkel met de juiste stikstofrechten kunnen organisaties deze projecten realiseren.

Als u actief bent in een sector waar ammoniakuitstoot plaatsvindt, zoals de landbouw, infra of bouw zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. In Nederland is een millieuvergunning vereist voor de uitstoot van ammoniak en stikstof. Naast extern salderen dus stikstofrechten kopen, kan intern salderen een oplossing bieden. Dit zou inhouden dat innovaties binnen uw organisatie de uitstoot van ammoniak en stikstof vermindert.

Het is raadzaam om contact op te nemen met lokale milieuautoriteiten of een expert zoals Stikstofplatform voor specifieke informatie en advies over hoe u aan de regelgeving kunt voldoen, en zo zorgeloos kunt blijven ondernemen.

Klaas Kooiker – expert op het gebied van stikstof

Klaas Kooiker, ook bekend als ‘Klaas Fosfaat’ is dé expert op het gebied van stikstofrechten. Met decennia lange ervaring en een groots netwerk van veehouders en organisaties hielp Klaas al vele organisaties aan een succesvolle bemiddeling van stikstof en fosfaatrechten. Bent u op zoek naar stikstofrechten? Klaas is de man die u verder helpt.

Het verhandelen van deze milieuvergunning tussen twee partijen kan erg verschillen. Er spelen veel factoren, zoals de Natura-2000 gebieden en juridische processen, die van invloed zijn op de vergunning. Ook al verschilt dit proces per situatie, onze werkwijze is altijd hetzelfde. Stikstofplatform is duidelijk en concreet. We zijn geen adviesbureau, we handelen in stikstofrechten.

Bent u benieuwd wat Klaas voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klaas Kooiker