Intern salderen

Intern salderen = innoveren

Intern salderen is een manier voor bedrijven, ondernemingen en projecten om binnen de bestaande stikstofemissienormen te blijven terwijl ze toch veranderingen of uitbreidingen doorvoeren. Het draagt bij in de inspanningen om de stikstofuitstoot in Nederland te beheersen en de natuur te beschermen. Daarnaast vraagt het vaak om technische innovaties binnen de organisatie zelf om de stikstofemissies te verminderen.

Wat houdt intern salderen in?

Intern salderen betreft het verminderen of herverdelen van stikstofemissies binnen een bestaand project of bedrijf. Dit betekent dat de totale stikstofuitstoot van het project of bedrijf niet toeneemt, zelfs als er veranderingen of uitbreidingen plaatsvinden. Het wordt vaak toegepast in situaties waarbij een bedrijf of project wil uitbreiden of veranderen, maar tegelijkertijd moet voldoen aan de stikstofemissienormen. Door intern te salderen, kan een bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe activiteit toevoegen, zonder dat de totale stikstofuitstoot van het gehele bedrijf niet toeneemt.

De rol van Stikstofplatform bij het intern solderen is minimaal. Mocht u toch vragen hebben over dit proces, en wilt u meer weten van de mogelijkheden van uw stikstofrechten? Neem dan contact op, wij helpen u dan verder. Duidelijk en concreet.

Intern Salderen Stikstofplatform

Hoe dan ?

Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde bedrijfsonderdelen te sluiten of te moderniseren om de uitstoot te verminderen, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe of uitgebreide activiteiten zonder de totale emissies te verhogen.

In Nederland is het een belangrijk instrument binnen de Wet natuurbescherming. Het wordt gebruikt om de impact van stikstof op Natura 2000-gebieden te beheersen, een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie. Maar lang niet in alle gevallen is intern salderen mogelijk. In het ene geval wil of kan de organisatie hun activiteiten verminderen of deels stoppen. In andere gevallen hebben technische innovaties een te grote financiƫle impact. Dan is extern salderen een meer voor de hand liggende methode. Stikstofplatform is dan de juiste partij om tot het beste resultaat te komen.

Bent u benieuwd hoe dit voor uw organisatie of project is? Neem dan contact met ons op.