Extern salderen

Extern salderen bij Stikstofplatform

Het kunnen blijven ondernemen of groeien is soms enkel mogelijk met (extra) stikstof rechten. Bij Stikstofplatform kunnen organisaties in de bouw, wegenbouw of (maak)industrie stikstofrechten kopen van ondernemers met een overschot van stikstofrechten. Dit kan door een vraag of overschot te plaatsen, of om direct contact op te nemen met Stikstofplatform.

Wat is extern salderen?

Extern salderen is het proces waarbij een bedrijf of organisatie de totale uitstoot van stikstof reduceert door emissierechten over te nemen van een ander bedrijf of organisatie. Dit gebeurt vaak in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Vooral in Europese landen en in het bijzonder Nederland, waar stikstofemissies een belangrijk aspect vormen van het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen, is dit een veelbesproken item.

Bij Stikstofplatform zijn we gespecialiseerd in de bemiddeling en het samenbrengen van de partijen rondom stikstof en ammoniak-rechten. Heeft u een overschot, of juist een tekort? Wij helpen u verder.

Snel Handelen? Stikstofplatform helpt verder!

 

Extern salderen maakt het mogelijk de totale uitstoot van stikstof binnen een regio verder te beperken of te verminderen. Dit zodat organisaties tegelijkertijd door kunnen gaan met hun bedrijfsvoering. Als een bedrijf zijn activiteiten wil uitbreiden of een nieuw project wil starten dat stikstofemissies zal genereren, moet deze organisatie eerst aantonen dat deze extra uitstoot gecompenseerd zal worden. Dit kan gebeuren door extern te salderen. Dat betekent dus door emissierechten van een ander bedrijf over te nemen dat zijn activiteiten heeft verminderd of (deels) gestopt. Hierdoor wordt er minder stikstof uitgestoten. Extern salderen bij Stikstofplatform is zowel voor de vrager als de aanbieder de beste wijze om stikstofrechten te verhandelen.

Meer informatie over onze werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Waar moet u rekening mee houden bij het extern salderen?

Het verhandelen van stikstofrechten is een complexe aangelegenheid. Helaas is het niet gelijktijdig oversteken, er komt veel meer bij kijken. Bij extern salderen moeten organisaties rekening houden met verschillende belangrijke aspecten:

  1. Wettelijke Kaders en Vergunningen: Alle activiteiten moeten voldoen aan de lokale en nationale milieuwetgeving. Dit omvat het verkrijgen van de juiste vergunningen en het naleven van de regels voor emissiehandel. Stikstofplatform kan hierbij helpen.
  2. Duurzaamheid en Milieu-impact: Extern salderen moet niet alleen wettelijk toegestaan zijn, het moet ook bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Organisaties moeten in kaart brengen hoe hun acties de lokale en bredere ecologische systemen beïnvloeden. Natura 2000 gebieden zijn hierin een sleutelbegrip.
  3. Kosten-Efficiëntie: Vaak is het verkrijgen van extra emissierechten ‘voordeliger’ dan alternatieve methoden om emissies te verminderen, zoals investeren in schonere technologieën of het wijzigen van bedrijfsprocessen. Dit is per situatie verschillend en moet daarom eerst onderzocht worden.
  4. Publieke Perceptie en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: De manier waarop een organisatie omgaat met milieukwesties kan van invloed zijn op haar imago. Uitbreiding of verhoogde emissies zijn van invloed op de perceptie van de organisatie. Transparantie en het aantonen van een commitment aan milieuverantwoordelijkheid kunnen dus belangrijk zijn.
  5. Risicobeheer: Er kunnen risico’s zijn verbonden aan extern salderen, zoals marktrisico’s (de prijs van emissierechten kan wijzigen) en regelgeving.
  6. Administratieve rompslomp: Het proces van extern salderen is complex en vereist daarom vaak gedetailleerde administratie en rapportage om te voldoen aan de regelgeving.

Kortom, extern salderen is een manier voor bedrijven om te voldoen aan milieuvoorschriften door de emissierechten van andere bedrijven over te nemen. Het vereist zorgvuldige overweging van wettelijke, ecologische, economische en maatschappelijke factoren.

Stikstofexpert Klaas Fosfaat

Het proces rondom extern salderen is complex en lijkt soms omslachtig. Wij van Stikstofplatform weten hoe de hazen lopen, wij hebben een groot aanbod van stikstofrechten binnen handbereik en kunnen onze klanten snel bedienen. Onze duidelijkheid, eerlijkheid en slagvaardigheid helpt het hele proces soepel te verlopen.

Uw bedrijfsvoering, uitbreidingsplannen hoeven niet jaren op zich te laten wachten, wij zorgen samen voor uw continuïteit. Klaas kan u er meer over vertellen. Nieuwsgierig naar uw opties? Neem gerust contact op.

Klaas Kooiker