Stikstofrechten kopen

Stikstofrechten kopen

Stikstofrechten kopen

Heeft u te weinig stikstofrechten om uw bedrijfsactiviteiten uit te mogen voeren volgens het stikstofbeleid? Uw plannen voor verdere groei, of voortgang van uw onderneming lijkt daarmee in gevaar te komen. Echter, het hoeft niet te betekenen dat u uw werkzaamheden uit of af moet stellen. U kunt namelijk stikstofrechten kopen. Gewoon via Stikstofplatform.

Hoe meer stikstofrechten u in uw bezit heeft, des te groter de stikstofneerslag van uw bedrijfsactiviteiten mag zijn. Wilt u binnenkort een nieuw project starten, maar moet u eerst extra stikstofrechten bemachtigen voordat de vergunning wordt toegekend? Dan is stikstofrechten kopen de oplossing om volgens planning te starten met de werkzaamheden. Wij beschikken over een netwerk van vele ondernemers met een stikstof overschot.

Stikstofrechten prijs

Net als ieder ander product zijn ook stikstofrechten aan een prijs gebonden. Heeft u belang bij stikstofrechten? Dan bent u ongetwijfeld benieuwd naar de prijs van deze rechten. Voor stikstofrechten wordt geen vaste prijs gehanteerd. De prijs hangt sterk samen met de vraag naar en het aanbod.

Worden er veel rechten aangeboden en is er weinig vraag? Dan kunt u voor relatief voordelig stikstofrechten aanschaffen. De prijs loopt op als het aanbod laag is en de vraag hoog. Hierdoor wordt de prijs van de stikstofrechten omhoog gestuwd. Doordat de prijs van stikstofrechten afhangt van vraag en aanbod, zijn er soms flinke schommelingen te zien.

Stikstofrechten kopen

Waar kunt u stikstofrechten kopen?

Wanneer een onderneming stopt of bedrijfsactiviteiten afschaalt, is er mogelijk een overschot aan stikstofrechten. U kunt deze stikstofrechten kopen, zodat u nieuwe projecten kunt starten. Wanneer u stikstofrechten wilt kopen, ben u bij Stikstofplatform aan het juiste adres.

Wij hebben een overzicht samengesteld van de vraag naar en het aanbod van stikstofrechten. Hierdoor wordt stikstofrechten kopen eenvoudig. Worden er momenteel geen stikstofrechten te koop aangeboden? Dan kunt u een advertentie plaatsen waarin u aangeeft op zoek te zijn naar extra rechten.

Stikstof uitspraak

De Raad van State haalde al een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS, het stikstofbeleid in Nederland). Deze uitspraak zorgde ervoor dat verschillende (grote) bouwprojecten stil kwamen te liggen. Daarnaast verleenden (lokale) overheden geen nieuwe vergunningen meer voor (bouw)projecten. Om dit probleem op te lossen, nam het kabinet in november maatregelen om de uitstoot van stikstof op de korte termijn te verminderen, zoals het verlagen van de maximale snelheid op snelwegen. Doel hiervan is om te voorkomen dat er stikstof neerslaat in Natura 2000-gebieden.

 

Naast de maatregelen voor de korte termijn, is er in het stikstofbeleid ook aandacht voor stikstofrechten kopen. Indien ondernemers een overschot aan rechten hebben, mogen zij deze verkopen aan bedrijven die op zoek zijn naar extra rechten. Wanneer u rechten koopt, mag u deze niet volledig benutten. Van de stikstofruimte die een bedrijf overdraagt, mag de koper maar 70 procent benutten. Verdiep u daarom eerst goed in de materie voordat u besluit stikstofrechten te kopen.