Terug naar nieuws

Afschaffen van derogatie heeft grote gevolgen

Afschaffen van derogatie heeft grote gevolgen

Zelfs zonder de mogelijkheid tot extra mestuitrijding, bekend als derogatie, kunnen koeien zonder problemen weidegang genieten. Boeren zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om eigen keuzes te maken in hun bedrijfsvoering.

Is er een toename in het aantal boeren dat kiest voor zomerstalvoeren?

Dat is lastig te voorspellen. Puur op basis van data, zou het beëindigen van derogatie niet noodzakelijk een significante impact moeten hebben op het totale aantal uren dat koeien in de wei doorbrengen. Zelfs bij continue weidegang, wat neerkomt op 720 uur per jaar, blijft 92 procent van de mest in de opslag. Zelfs bij een bedrijf met een uitgebreide weidegang zou er voldoende mest over moeten zijn voor afvoer.*

Leidt weidegang tot optimale bemesting?

Nee, niet per se. Het verspreiden van drijfmest biedt meer controle. Echter, vers gras biedt significante voordelen voor de efficiënte omzetting van eiwitten en resulteert bovendien in een lagere methaanuitstoot met weidegang. Het is daarin wel belangrijk dat we de komende jaren een beter beeld krijgen van de voordelen en nadelen.

*bron: Nieuwe Oogst.nl.

Wat adviseren wij melkveehouders?
Ons advies is om te kiezen voor een optimaal dieet dat de afvoer van stikstof minimaliseert en de kosten verlaagt. Daarnaast kan het helpen om de hoge eiwitkwaliteit van vers gras met maïs of kuilgras met een laag ruw eiwitgehalte te combineren. Dit verlaagt het ureumgehalte in de melk en daarmee de stikstofuitscheiding per koe.

Melkveehouders moeten nauwgezet te werk gaan, of ze nu kiezen voor weidegang of niet. Het einde van derogatie is een grote verandering.

Waarom neemt weidegang af?
Dat kunnen we lastig zeggen, er is hier geen specifieke data over. Melkveehouders staan voor diverse uitdagingen, terwijl het voor de sector en de overheid een uitdaging is om deze kwesties in een holistisch bedrijfsmodel te integreren dat weidegang ondersteunt. Boeren hebben meer middelen nodig om eigen keuzes te kunnen maken. Dat is de grote uitdaging.