Terug naar nieuws

De impact van nieuwe mestplannen op boeren

5 april - De impact van nieuwe mestplannen op boeren

De mestplannen van Minister Adema van landbouw, bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen, roepen zorgen op over de toekomst van onze boeren en de bredere landbouwsector. De uitdagingen rondom stikstofuitstoot zijn al lange tijd een punt van zorg in Nederland. Of de plannen van Adema er door de kamer komen is maar de vraag. De huidige formerende partijen zijn het niet eens met de plannen van Adema.

De impact van nieuwe mestplannen op boeren

“Faillissementen van in de kern gezonde bedrijven”

De noodzaak om duurzame methoden te omarmen en de milieu-impact te verminderen, heeft geleid tot de invoering van striktere regelgeving. De frustraties van de minister met het huidige stikstofbeleid, en de daaropvolgende beslissing om de mestplannen te publiceren, kunnen een cruciaal keerpunt zijn.

Als stikstofplatform volgen we deze ontwikkelingen op de voet. Het is een lastige situatie. Aan de ene kant weten we dat  verandering noodzakelijk is voor het welzijn van ons milieu, volksgezondheid en natuurlijk de klimaatdoelstellingen. Anderzijds roepen de plannen vragen op over het bestaansrecht van de boerengemeenschap, die al zo flink onder druk staat.

De nieuwe mestplannen zullen ongetwijfeld leiden tot een vermindering van stikstofemissies, een positieve ontwikkeling voor het milieu. Doen we niets, dan is Minister Adema bang voor veel: faillissementen van in de kern gezonde bedrijven“. Als stikstofplatform zien we ook de potentiële impact op de markt voor stikstofrechten. De waarde van deze rechten fluctueren met de dag. Voor boeren is het lastig om in deze grillige tijden op het het juiste moment te handelen. Een vermindering van de stikstofproductie kan leiden tot een overschot aan rechten op de markt, wat de prijzen zou kunnen drukken, maar of de boer daar beter van wordt?

De grootste angst is echter niet de fluctuering op de markt, maar de langetermijngevolgen voor onze boeren. De strenge maatregelen kunnen leiden tot een situatie waarin kleinere boerenbedrijven niet langer de broek op kunnen houden. Deze boeren spelen een cruciale rol in het Nederlandse landschap, zowel cultureel als ecologisch. Zonder goede ondersteuning of compensatie, zullen veel van deze boeren genoodzaakt zullen zijn de handdoek in de ring te gooien, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

 

Is er een oplossing?

De oplossing ligt mogelijk in een benadering met meer balans, waarbij zowel de ecologische doelstellingen als de economische realiteiten van de landbouwsector worden erkend. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar toch.
Minister Ademe zou kunnen kijken naar: flexibelere regelgeving, financiële compensaties voor boeren die extra worden getroffen, en meer ruimte voor investeringen in duurzame landbouwtechnologieën die zowel de stikstofuitstoot verminderen als de productiviteit verhogen.

De impact van nieuwe mestplannen op boeren is groots, maar of de plannen er gaan komen zal de tijd leren. De formatie is nog in volle gang, zodra het kabinet en de plannen concreet zijn zullen we beter weten wat het voor de boeren zal gaan betekenen. Is er tot die tijd een rol weggelegd voor stikstofplatform.com in deze? Ja dat is er. We blijven boeren en ondernemers helpen bij het samenbrengen van vraag en aanbod, met de beste prijs voor iedere partij. Of het nu salderen is of extra uitbreiding, wij gaan voor een zo toekomstbestendige mogelijke benadering. Wat die voor jou is? daar komen we samen achter.