Terug naar nieuws

Geen stikstofvergunning, wat nu?

Stikstofrechten kopen of verkopen

Geen stikstofvergunning, wat nu?

We lezen het steeds vaker in het nieuws, organisaties die niet beschikken over de juiste natuurbeschermingswetvergunning. Dit soms zonder dat de aandeelhouders hier van over op de hoogte zijn. Deze situaties zijn natuurlijk te voorkomen, maar pak je dit als organisatie? 

 

In het nieuws verscheen halverwege december het nieuwsbericht dat Forfarmers al jarenlang zonder de benodigde vergunningen opereerde. Het Nederlandse veevoerbedrijf gebruikt een biomassacentrale in Lochem die belangrijk is voor het aardgasvrij maken van hun fabriek. Deze blijkt echter al sinds 2019 zonder de benodigde natuurvergunning stikstof uit te stoten. Deze situatie heeft onwetende aandeelhouders verrast en komt ironisch over, aangezien ForFarmers de boerenprotesten tegen stikstofbeleid financieel steunde.

Deze centrale, bedoeld om de fabriek van elektriciteit te voorzien, had aanvankelijk een vergunning onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar toen de Raad van State in 2019 het PAS afschoot, viel ook de vergunning weg. Ondanks dat begon ForFarmers de centrale te gebruiken, wat tot kritiek leidde omdat ze zonder de vereiste toestemming opereerden.

Deze situatie is extra beladen omdat ForFarmers een van Nederlands grootste veevoerproducenten is en sterk afhankelijk van de landbouwsector. Hun betrokkenheid bij boerenprotesten en de mogelijke inkrimping van de veestapel door stikstofcrisis hebben hun bedrijfsvoering beïnvloed. Dit heeft ook invloed op de beurskoers, wat belangrijk is voor hun aandeelhouders.

waarom stikstofplatform - stikstofrechten kopen

Innovaties of uitkopen

Het verkrijgen van een natuurvergunning wordt steeds complexer, er zijn continu lopende rechtzaken omtrent dit onderwerp. Bedrijven moeten nu hun stikstofuitstoot compenseren, bijvoorbeeld door uitstoot elders te verminderen. Organisaties kunnen kiezen voor technische innovaties of het uitkopen van boeren om de nodige ‘stikstofruimte’ te creëren. Technische innovaties kunnen de stikstofuitstoot verminderen, maar vergen een flinke financiële impuls en een lange looptijd. De kortste klap is het verkrijgen van stikstofrechten van ondernemers of boeren die stikstof ‘over’ hebben. Stikstofplatform handelt in stikstofvergunningen om continuïteit te waarborgen.

Stikstofrechten kopen

Stikstofplatform beschikt over een groot netwerk van boeren die een overschot hebben. Organisaties die willen uitbouwen, groeien of verhuizen hebben te maken met complexe regelgeving rondom stikstof. Het is daarom te adviseren om een partij als Stikstofplatform aan te haken bij dit proces.

Heeft u vragen over dit proces? Neem dan contact op met Stikstofplatform